Policy för behandling av personuppgifter på hemsidan

Tack för att du besöker vår hemsida. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig säker när du besöker vår hemsida. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med följande policy som följer dataskyddslagstiftningen, General Data Protection Regulation (GDPR).

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med innehållet i denna integritetspolicy, de lagar och regler som gäller i det aktuella landet samt den allmänna dataskyddslagstiftningen ("GDPR").

Nedan kommer en överblick om vilken information som sparas och hur den hanteras när du besöker vår hemsida.

1. Namn och kontaktuppgifter till ansvarig

Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Wollhausstraße 60-62, 74072 Heilbronn, Tyskland ("Vi") är som operatör för webbplatserna www.almanacksforlaget.se ("Webbplats") ansvarig för behandling av personuppgifter enligt GDPR och specifika bestämmelser för det aktuella landet gällande behandlingen av personuppgifter.

2. Ansvarig för behandling av personuppgifter

Du kan när som helst kontakta ansvarig för skydd av personuppgifter, Raphael Künzig, via e-post datenschutz(at)brunnen.de eller via telefon +49 7131 886 364.

3. Personuppgifter

Personuppifter är all information, som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Som identifierbar betraktas en fysisk person, vilken kan identifieras direkt eller indirekt, via koppling till ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online-identitet eller via en eller flera specifika egenskaper såsom fysisk, genetisk, mental, ekonomisk, kulturell eller social fakta om denna fysiska person.
Till personuppgifter räknas även information om din användning av vår webbplats. Inhämtning av denna informationgörs i regel via loggfiler eller cookies. Ytterligare information om loggfiler och cookies hittar du i nedanstående text.

4. Berörda personuppgifter och syfte

Omfattningen och typen av insamling, bearbetning och användning av dina uppgifter skiljer sig beroende på om du besöker vår webbplats endast för att hämta information som är generellt tillgänglig, eller för ytterligare tjänster.

4a) Informativa uppgifter
För en ren informativ användning av vår webbplats är det i regel inte nödvändigt för dig att behöva ange dina personuppgifter.
I det fallet, när du surfar på våra webbplatser, samlar vi bara in de data som din webbläsare eventuellt automatiskt överför, till exempel:

 • Hänvisningar (till tidigare besökta webbplatser)
 • Begärd webbplats eller fil
 • Typ eller version av webbläsare
 • Operativsystem som används
 • Typ av utrustning som används
 • Tidpunkt för åtkomst
 • IP-adress i anonym form (används endast för att bestämma platsen för åtkomst)

IP-adressen till din dator lagras endast för den tid du använder dig av webbplatsen. Den lagras i så kallade loggfilersom omedelbart därefter raderas eller anonymiseras genom en avkortning. Den återstående datan lagras under en begränsad tid. Vi använder denna information för att hantera vår hemsida, i synnerhet för att identifiera och eliminera fel och problem på webbplatsen, göra justeringar och förbättringar samt se hur webbplatsen används.

4b) Vid användning av ytterligare tjänster
Om du använder ytterligare tjänster på vårt företags webbplats kan det vara nödvändigt för dig att lämna personuppgifter. Behandlingen av dina uppgifter är uteslutande för att tillhandahålla den tjänst du vill ha.

5. Kontakt

På vår webbplats erbjuder vi dig möjlighet att kontakta oss via ett kontaktformulär eller via e-post. De personuppgifter som du tillhandahåller oss i samband med en kontaktförfrågan kommer endast att användas för att behandla din förfrågan och kommer att raderas omedelbart av webbservern. Observera att meddelandena kan sparas enligt lagstadgade krav på lagring. Överlåtelse till tredje part sker inte, med förbehåll för följande anmärkningar.

6. Cookies och verktyg för webbanalys

6a) Google Analytics
Om du har gett oss ditt samtycke kommer Google Analytics från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland att användas för mätning på vår webbplats. Vi vill påpeka att dina uppgifter också kommer att vidarebefordras till USA. Du hittar information om Googles dataskydd på https://policies.google.com/privacy.

Tjänsten används för att analysera och mäta vår utbud online. Vi kan t.ex. se vid vilken tidpunkt vårt online-erbjudande eller dess funktioner eller innehåll används som mest, samt bjuda in dig att åter anväda vår hemsida. Vi kan därmed se vilka områden som behöver optimeras. Google kan också använda de insamlade uppgifterna för att analysera ändamål och egna reklamåtgärder.

Användarprofiler kan skapas och sparas som cookies. Detta kan vara information som besökta webbplatser, visat innehåll, tid och varaktighet för användning, vilken webbläsartyp eller datasystem som använts. De insamlade uppgifterna sparas endast under pseudonymer, dvs. en koppling till namn eller e-postadress är inte möjlig för oss att göra.
Du kan också installera ett plugin-program för din webbläsare som hindrar Google Analytics från att utvärdera dina data: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

7. Externa tjänster, sociala medier, buttons

Online införlivar vi element som tittar på funktion och innehåll. Dessa erhålls från servrarna från respektive leverantörer (nedan kallade ”tredjepartsleverantörer”). Detta kan till exempel vara grafik, videor eller reklam på sociala medier samt information (nedan enhetligt kallat "innehåll").

För att tredjepartsleverantörerna ska kunna skicka innehållet till din webbläsare är det nödvändigt för dem att hantera din IP-adress. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixel tags (osynlig grafik, även känd som ”web beacons”). Dessa "pixel tags" kan utvärdera besökartrafiken på en webbplats för statistiska eller marknadsföringsmässiga ändamål. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på din enhet och innehåller bland annat teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, de webbplatser som ska hänvisas till, tidpunkten för besöket och annan information om användningen av vårt utbud online, samt att vara länkad till information från andra källor.

Om vi ​​ber om ditt samtycke till användningen av detta innehåll kommer det att användas på grundval av ditt samtycke. Annars används detta innehåll på grundval av vårt intresse för en effektiv, ekonomisk och användarvänlig presentation av vår webbplats.
Vi integrerar följande innehåll på vår webbplats:

7a) Facebook
Facebook är ett socialt nätverk som drivs av Meta Plattforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.
Du hittar information om Metas dataskydd här: https://www.facebook.com/policy.

Vår webbplats erbjuder möjligheten att dela innehåll på Meta. Om du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på denna webbplats till din Facebook-profil genom att klicka på Facebook-button. Detta gör det möjligt för Facebook att dela ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av denna webbplats inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av Meta.

Vi har ingen kunskap eller möjlighet att påverka hur Meta hanterar dina uppgifter efter att du klickat på länken, men vi vill påpeka att dina uppgifter också därmed kommer att skickas vidare till USA. Du hittar mer information i Metas integritetspolicy på https://www.facebook.com/policy.

7b) WhatsApp
WhatsApp är en messengertjänst som drivs av WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Vår webbplats erbjuder möjligheten att dela innehåll via WhatsApp. Om du är registrerad hos WhatsApp kan du dela eller skicka innehållet från denna webbplats genom att klicka på WhatsApp-button. Detta gör det möjligt för WhatsApp att dela ditt besök på den här webbplatsen till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av denna webbplats inte har någon kunskap om innehållet i de data som överförs eller hur de används av WhatsApp.

Vi har ingen kunskap om hur dina uppgifter hanteras av WhatsApp efter att du har klickat på länken, och vi har inget inflytande över den, men vi vill påpeka att dina uppgifter också därmed kommer att vidarebefordras till USA. För mer information, se WhatsApps integritetspolicy på https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

7c) Twitter
Twitter är ett socialt nätverk som drivs av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland.
Du hittar information om Twitters dataskydd här: https://twitter.com/de/privacy

Vår webbplats erbjuder möjlighet att dela innehåll på Twitter. Om du är inloggad på ditt Twitter-konto kan du länka innehållet på denna webbplats till din Twitter-profil genom att klicka på Twitter-button. Detta gör det möjligt för Twitter att dela ditt besök på den här webbplatsen till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av denna webbplats inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller hur den används av Twitter.

Vi har ingen kunskap om eller möjlighet att påverka hur dina uppgifter hanteras av Twitter efter att du klickat på länken, men vi vill påpeka att dina uppgifter också därmed kommer att skickas till USA. Mer information om Twitters dataskydd finns på https://twitter.com/de/privacy

7d) Pinterest
Pinterest är ett socialt nätverk som drivs av Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA. Du hittar Pinterest sekretesspolicy här: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Vår webbplats erbjuder möjligheten att dela innehåll på Pinterest. Om du är inloggad på ditt Pinterest-konto kan du länka innehållet på denna webbplats till din Pinterest-profil genom att klicka på Pinterest-button. Detta gör det möjligt för Pinterest att dela ditt besök på den här webbplatsen till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av denna webbplats inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller dess användning av Pinterest.

Vi har ingen kunskap om eller möjlighet att påverka hur dina uppgifter hanteras av Pinterest efter att ha klickat på länken, men vi vill påpeka att dina uppgifter också därmed kommer att skickas till USA. Du hittar mer information i sekretesspolicyn för Pinterest på https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

8. Vidarebefodring av personuppgifter

Vid hantering av dina personuppgifter kan dessa vidarebefordras till andra företag och personer, eller lämnas ut till dem. Det kan särskilt vara leverantörer av tjänster integrerade på denna webbplats, betalningsinstitut eller leverantörer av IT-tjänster.

Inom vår företagsgrupp kommer dina uppgifter att överföras till vissa företag om din förfrågan kräver det eller om dessa företag centralt utför databehandlingsuppgifter för de företag som är anslutna till företagsgruppen.

Annars kommer vi inte att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part; såvida vi inte har rätt eller skyldighet att vidarebefordra uppgifter på grund av rättsliga bestämmelser, myndighetsbeslut eller domstolsbeslut. I synnerhet kan detta innebära tillhandahållande av information för straffrättsliga åtal, för att avvärja fara eller för att upprätthålla immateriella rättigheter.

9.  Datasäkerhet

All information som överförs till oss kommer att lagras på servrar inom Europeiska unionen. Vår hemsida och andra system är säkrade genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, tillgång, ändring eller spridning av dina uppgifter till obehöriga personer.

10. Dina rättigheter

Du har rätten att:

 • utan kostnad få information om vilka personuppgifter som lagras av oss om din person (informationsrätt).
 • få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter (rätt till bekräftelse).
 • kräva att dina personuppgifterna raderas utan dröjsmål, förutsatt att behandlingen av dem inte längre är nödvändig och de övriga kraven i GDRP för radering är uppfyllda (rätt att radera).
 • begära omedelbar korrigering och komplettering av felaktiga personuppgifter om dig (rätt till rättelse).
 • kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter (rätt till begränsning av behandlingen).
 • få dina personuppgifter i ett sammanhängande och läsbart dokument (rätt till dataöverförbarhet)..
 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter (rätt till invändning).
 • inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatisk behandling - inklusive profilering - som kommer att få rättsverkan eller som på liknande sätt kan påverka dig (beslutsrätten från fall till fall).
 • när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter som också gäller framtida uppgifter.
 • klaga hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR (rätten att överklaga).

För mer information om dina rättigheter, vänligen kontakta vår ansvarig för hantering av personuppgifter.

11. Radering och blockering av personuppgifter när de har uppfyllt sitt syfte

Vi hanterar och lagrar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med att dem samlades in. De kommer senast att raderas i enlighet med de lagstadgade lagrings- och lagringsperioder. Efter uppfyllandet av syftet samt när lagrings- och lagringsperiodernas slut har nåtts, kommer personuppgifterna att raderas eller blockeras i enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter.