strip

Block & Tillbehör

Kontor

"Användbara artiklar: Praktiskt kontorsmaterial för varje skrivbord."

Skrivbordet står i centrum i alla kontor, vid det planerar och organiserar vi vår arbetsdag. Det underlättar vårt dagliga arbete när vi har rätt och lämpliga kontorsmaterial till hands. Allt från block, planerare, adressböcker i god kvalitet.