strip

En praktisk kalender som ger överblick

Vanliga Almanackan

"Men vem har målat Lingonkransen?"

Werner Sundblad är konstnären som målade den fina lingonkransen, som sedan 1906 inramar vår Lingonalmanacka. Han föddes i Uppsala 1877 och efter utbildning vid Konstakademien i Stockholm reste han till Frankrike med bl.a. sin konstnärskollega Ivar Arosenius för vidareutbildning. Vid hemkomsten bildade han i kretsen Uppsalakonstnärerna en konstnärskoloni i Håga i Uppland som bl.a. gav ut tidskriften ”Med pensel och penna” efter den tyska förebilden ”Jugend”. Tyvärr kom bara fyra nummer ut innan den las ner. Han deltog med bl.a. John Bauer, Arthur Sjögren, Nils Thunman och Gusten Widerbäck i ”Konstnärslaget från 1905” och ställde ut på Valand i Göteborg och på Konstnärshuset i Stockholm. Från 1900 och till sin bortgång 1909 arbetade han i Arbrå-trakten.
I Vanliga alamanackan finns solens och månens upp- och nedgång för sex horisonter.
Kalendern innehåller också en mängd nyttig fakta som astronomi, statistiska uppgifter om Sverige, namn, kyrkan, och kungahuset.
Almanacksförlaget tog över utgivningen av den enkla och häftade almanackan då Kungliga Vetenskapsakademiens privilegium upphörde i och med almanackan för 1972 (224:e i raden).
I och med övertagandet ändrade man även namnet till att officiellt bli ”Vanliga Almanackan”.
Idag ges almanackan ut i det klassiska utförandet med lingonkransen på omslaget samt inbunden med royalistiskt inslag (kungaalmanackan).