SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen

Tack för att du besöker våra hemsida. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig säker när du besöker vår hemsida. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med följande beskrivning som följer dataskyddslagstiftningen, General Data Protection Regulation (GDPR).

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med innehållet i denna integritetspolicy, de lagar och regler som gäller i det aktuella landet samt den allmänna dataskyddslagstiftningen ("GDPR").

Nedan kommer en överblick om vilken information som sparas och hur den hanteras när du besöker vår hemsida.

1. Namn och kontaktuppgifter till ansvarig

Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Wollhausstraße 60-62, 74072 Heilbronn, Tyskland ("Vi") är som operatör för webbplatserna www.brunnen.com, www.brunnen.de, www.heyda.de, www.knorrprandell.com, www.schneidergruppe.com, www.almanacksforlaget.se ("Webbplats") ansvarig för behandling av personuppgifter enligt GDPR och specifika bestämmelser för det aktuella landet gällande behandlingen av personuppgifter.

2. Ansvarig för behandling av personuppgifter

Du kan när som helst kontakta ansvarig för skydd av personuppgifter, Raphael Künzig, via e-post datenschutz@brunnen.de eller via telefon +49 7131 886 364.

3. Personuppgifter

Personuppifter är all information, som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Som identifierbar betraktas en fysisk person, vilken kan identifieras direkt eller indirekt, via koppling till ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online-identitet eller via en eller flera specifika egenskaper såsom fysisk, genetisk, mental, ekonomisk, kulturell eller social fakta om denna fysiska person.

Till personuppgifter räknas även information om din användning av vår webbplats. Inhämtning av denna informationgörs i regel via loggfiler eller cookies. Ytterligare information om loggfiler och cookies hittar du i nedanstående text.

4. Berörda personuppgifter och syfte

Omfattningen och typen av insamling, bearbetning och användning av dina uppgifter skiljer sig beroende på om du besöker vår webbplats endast för att hämta information som är generellt tillgänglig, eller för ytterligare tjänster.

a) Informativa uppgifter
För en ren informativ användning av vår webbplats är det i regel inte nödvändigt för dig att behöva ange dina personuppgifter.
I det fallet, när du surfar på våra webbplatser, samlar vi bara in de data som din webbläsare eventuellt automatiskt överför, till exempel:
- Hänvisningar (till tidigare besökta webbplatser)
- Begärd webbplats eller fil
- Typ eller version av webbläsare
- Operativsystem som används
- Typ av utrustning som används
- Tidpunkt för åtkomst
- IP-adress i anonym form (används endast för att bestämma platsen för åtkomst)
IP-adressen till din dator lagras endast för den tid du använder dig av webbplatsen. Den lagras i så kallade loggfiler som omedelbart därefter raderas eller anonymiseras genom en avkortning. Den återstående datan lagras under en begränsad tid. Vi använder denna information för att hantera vår hemsida, i synnerhet för att identifiera och eliminera fel och problem på webbplatsen, göra justeringar och förbättringar samt se hur webbplatsen används.

b) Vid användning av ytterligare tjänster
Om du använder ytterligare tjänster på vårt företags webbplats kan det vara nödvändigt för dig att lämna personuppgifter. Behandlingen av dina uppgifter är uteslutande för att tillhandahålla den tjänst du vill ha.

5. Kontakt

På vår webbplats erbjuder vi dig möjlighet att kontakta oss via ett kontaktformulär eller via e-post. De personuppgifter som du tillhandahåller oss i samband med en kontaktförfrågan kommer endast att användas för att behandla din förfrågan och kommer att raderas omedelbart av webbservern. Observera att meddelandena kan sparas enligt lagstadgade krav på lagring. Överlåtelse till tredje part sker inte, med förbehåll för följande anmärkningar.

6. Cookies och verktyg för webbanalys

a) Användning av cookies
Vi använder cookies för att spåra besökarnas preferenser och för att optimera våra webbplatser. Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker vår webbplats. Om du vill kan du när som helst radera cookies. Detta kan dock leda till att enskilda funktioner inte längre är tillgängliga för dig. Om du vill ta bort cookies kan du få hjälp med det i hjälpfunktionen hos din webbläsare.

b) Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Google Analytics använder "cookies", textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där. Om anonymisering av IP-adressen är aktiverad för den här webbplatsen, kommer Google att avkorta din IP-adress i förväg inom Europeiska unionens medlemsstater eller inom de andra medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och avkortas först där.
På uppdrag av oss kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen. De sammanställer rapporter om webbplatsaktivitet och förser oss med andra tjänster relaterade till användning av webbplatsen och internet. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan data från Google. Du kan via inställningar förhindra att cookies lagras av din webbläsare. Vi påpekar dock att du då inte kan använda alla funktioner fullt ut på denna webbplats. Du kan även förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och relaterar till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), dessutom kan du förhindra bearbetningen av dessa data av Google. Använda följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv) för att hämta och installera webbläsarinställning för detta.
Som ett alternativ till webbläsarens plugin kan du förhindra insamlingen från Google Universal Analytics genom att klicka på följande länk
Inaktivera insamling av Google Analytics-data för den här webbplatsen
En opt-out-cookie kommer att ställas in som förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats. Mer information finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de och http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och skydd av information).
Observera att på denna webbplats har Google Analytics utökats med koden "gat._anonymizeIp ();" för att säkerställa anonymisering av IP-adresser (s.k. IP-Masking).

7. Ingen överföring av personuppgifter till tredje part

Vi överför inte din personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till dataöverföringen. Har vi har rätt att, eller skyldighet enligt lag, officiell eller rättslig order, kan dataöverföring komma att göras. Det kan finnas ett särskilt syfte för överföring av information såsom till exempel brottsbekämpande ändamål, rättsliga beslut eller säkerhetsskäl.

Inom koncernen kommer dina data att skickas till det specifika företag som din förfrågan kräver eller till det företag som centralt utför databehandlingsuppgifter åt koncernens företag.

8. Datasäkerhet

All information som överförs till oss kommer att lagras på servrar inom Europeiska unionen. Vår hemsida och andra system är säkrade genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, tillgång, ändring eller spridning av dina uppgifter till obehöriga personer.

9. Dina rättigheter

Du har rätten att:
- utan kostnad få information om vilka personuppgifter som lagras av oss om din person (informationsrätt).
- få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter (rätt till bekräftelse).
- kräva att dina personuppgifterna raderas utan dröjsmål, förutsatt att behandlingen av dem inte längre är nödvändig och de övriga kraven i GDRP för radering är uppfyllda (rätt att radera).
- begära omedelbar korrigering och komplettering av felaktiga personuppgifter om dig (rätt till rättelse).
- kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter (rätt till begränsning av behandlingen).
- få dina personuppgifter i ett sammanhängande och läsbart dokument (rätt till dataöverförbarhet).
- invända mot behandlingen av dina personuppgifter (rätt till invändning).
- inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatisk behandling - inklusive profilering - som kommer att få rättsverkan eller som på liknande sätt kan påverka dig (beslutsrätten från fall till fall).
- när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter som också gäller framtida uppgifter.
- klaga hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR (rätten att överklaga).
För mer information om dina rättigheter, vänligen kontakta vår ansvarig för hantering av personuppgifter.

10. Radering och blockering av personuppgifter när de har uppfyllt sitt syfte

Vi hanterar och lagrar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med att dem samlades in. De kommer senast att raderas i enlighet med de lagstadgade lagrings- och lagringsperioder. Efter uppfyllandet av syftet samt när lagrings- och lagringsperiodernas slut har nåtts, kommer personuppgifterna att raderas eller blockeras i enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

11. Information till kunder, intressenter och leverantörer enligt artikel 13 / artikel 14 GDPR

Denna information hittar du under Information enligt artikel 13 / artikel 14 DS-BER om behandling av dina uppgifter och dina rättigheter enligt EU: s allmänna databeskrivningsförordning