strip

Eftersom varje dag räknas

Blockkalender

"Börja morgonen med att riva av gårdagen - och reflektera över vad som hände."

Tiden flyger förbi med vindens hastighet. Det är en tanke som dyker upp flera gånger om dagen. I sådana stunder, gäller det att bli medveten om sina möjligheter och njuta av stunden. Det låter enkelt. Och ändå vi fortsätter vi stressa  utan att stanna upp och tänka efter. Börja morgonen med att riva av gårdagen - och reflektera över vad som hände.