strip

Historia

Att ha grepp om tiden

"Ett omtyckt och ständigt växande sortiment, anpassat efter våra kunders önskemål, som erbjuder kalenderar för alla."

De första tryckta kalendrarna gavs ut i Tyskland, 1448 tryckte Gutenberg den som är den äldst kända. I mitten på 1500-talet översatte man de tyska kalendrarna till svenska. Kalendrar förmedlade kunskap om främst uppdelningen av året i dagar, veckor och månader samt gav information om de viktigaste kyrkodagarna. Gradvis förvandlades kalender från en ren orienteringshjälp till att bli ett personligt dokument, där man kompletterade basinformationen med att förvalta sina egna intressen däri. Vi för denna tradition vidare. Ett omtyckt och ständigt växande sortiment, anpassat efter våra kunders önskemål, som erbjuder kalenderar för alla. Med kvaliteten från Almanacksförlaget finns kalendrar med olika designs, såsom blommönster eller vackra präglingar och med olika sorters bidningar och innehåll.