JURIDISKA ANVISNINGAR

Legal Notice

Baier & Schneider GmbH & Co. KG
Wollhausstraße 60-62
74072 Heilbronn
Tyskland


T: + 49 (0)7131 886-0
F: + 49 (0)7131 886-200
info@brunnen.de

Bolagsform
Kommanditbolag

Säte för huvudkontoret
Heilbronn

Domstol
Stuttgart, HRA 103078

Organsiationsnummer DE 145794485

Baier & Schneider GmbH & Co. KG företräds av: BRUNNEN Papier GmbH, registrerad hos domstolen i Stuttgart, HRB 739040. De båda företagen företräds av följande verkställande direktörer: Jan A. W. Schneider, Dipl. Kfm. Matthias Schneider.

Ansvarig enligt § 55 stycke 2 RStV: Rainer, Walz, Wollhausstr. 60-62, 74072 Heilbronn

Ansvarig för dataskydd

Raphael Künzig,
r.kuenzig@brunnen.de

Agentur

Koncept, design och implementering av TYP0O3 genomförs av: Digital Agentur oddity

Personuppgiftspolicy

När du besöker Baier & Schneider Ltd & Co. KG:s hemsida, kommer vår server att spara namnet på din internetleverantör och även den hemsida från vilken du besökte oss, vilka sidor du besökte hos oss samt datum och hur länge du var inne på sidorna. Förutom detta, så sparas dina personuppgifter bara när du fyller i ett formulär (till exempel om du registererar dina kontaktuppgifter eller anmäler dig till ett evenemang).

Valmöjlighet

Vi kommer att använda dina uppgifter för att kunna informera dig om nya produkter, evenemang och våra tjänster. När du inte längre vill ha denna information kan du när som helst informarera oss om detta per post och vi kan stoppa ytterligare utskick.

Informationsskyldighet

Enligt lag informerar vi dig skriftligt om de gällande lagarna och reglerna, om när och vilka personuppgifter som kommer att sparas hos oss. Skulle felaktig information komma att sparas kommer den att tas bort efter uppmaning från dig.

Användning och överföring av personuppgifter/kopplingar

Dina personuppgifter kommer bara att användas för teknisk administration av hemsidan, kundadministration samt marknadsföring och då kommer bara så få uppgifter som krävs att användas. Personuppgifter samlas och överförs bara till statliga myndigheter eller institut när lagen säger det.

Säkerhet

Vi använder oss av tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot tillfällig eller planerad manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av icke auktoriserad personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.